AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητούνται Κατασκευαστές Αλουμινίων

Ζητούνται Κατασκευαστές Αλουμινίων – Παραλίμνι

H εταιρεία Aluminium Company, εξειδικεύεται στην κατασκευή και τοποθέτηση όλων των τύπων κουφωμάτων αλουμινίου, απλά και θερμομονωτικά. Λόγω επέκτασης των εργασιών της, ζητεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση άτομα για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης εργασίας:

Κατασκευαστές Αλουμινίων

  • Άδεια οδηγού
  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Καλή τεχνική αντίληψη
  • Άτομα Επικοινωνιακά με ομαδικό χαρακτήρα
  • Εργατικοί
  • Ομιλούντες την Ελληνική γλώσσα
  • Προηγούμενη πείρα στον τομέα κατασκευής αλουμινίων απαραίτητο προσόν.

 

Καθήκοντα:
• Συναρμολόγηση & κατασκευή αλουμινίων
• Τοποθέτηση αλουμινίων σε Παγκύπρια βάση
• Επιδιόρθωση υφιστάμενων κατασκευών

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: giorgos123cy@gmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99605827