AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ): Θέση Εργασίας

Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ): Ζητείται Λειτουργός Προγραμμάτων – Λευκωσία

Ζητείται Λειτουργός Προγραμμάτων για πλήρη απασχόληση

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) ζητεί για εργοδότηση Λειτουργό Προγραμμάτων για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

Σύντομη περιγραφή θέσης:

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση ανοικτής γραμμής παραπόνων και Παρατηρητηρίου δικαιωμάτων ασθενών
 • Ετοιμασία σχετικών επιστολών, προσχεδίων πολιτικών,  εγγράφων θέσεων, προτάσεων, μελετών, εκθέσεων, σημειωμάτων, υπομνημάτων, έντυπου υλικού και πρακτικών σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΟΣΑΚ,  πάντα με σεβασμό και εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών
 • Εντοπισμός και χειρισμός Εγχώριων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας
 • Ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα
 • Ευθύνη ανάπτυξης και εκπόνησης προγραμμάτων ΟΣΑΚ και παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής τους
 • Διοργάνωση διαφόρων συνεδρίων/ εργαστηρίων/ εκδηλώσεων και διαλέξεων με θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των ασθενών και της υγείας

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ή/ και να  τροποποιούνται με εγκυκλίους  οδηγίες του Εκτελεστικού Διευθυντή ανάλογα με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος τίτλου σπουδών σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Νομική ή Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις ή άλλο συναφή κλάδο
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία, ομαδικότητα και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Σχετική εμπειρία πέραν των 2 ετών (εργασία ή ενεργός συμμετοχή σε οργάνωση ασθενών) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ενδιαφέρον στο χώρο της υγείας
 • Θετική αντίληψη για την εθελοντική προσφορά και την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής προσφοράς

Αναγκαία Γνώση και Χαρακτηριστικά:

 • Άριστη γνώση Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook
 • Πείρα στη σύνθεση αναφορών, επιστολών και άλλων επίσημων εγγράφων
 • Ευχάριστος χαρακτήρας και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώσεις δημιουργίας και συγγραφής κειμένων για το ενημερωτικό δελτίο και την ιστοσελίδα

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • 13ος

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 5 Mαρτίου 2021

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: info@cypatient.org  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22386001