AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Neochrom: Νέες Θέσεις Εργασίας

Neochrom: Νέες Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

1.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Καθήκοντα:

Διανομή υλικών οικοδομής και επιχρισμάτων ανά το Παγκύπριο

Φόρτωση/Εκφόρτωση προϊόντων

Προσόντα:

Επαγγελματική άδεια φορτηγού

Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

Καλή γνώση Παγκύπριου οδικού δικτύου

Υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευγένειας

Ακεραιότητα χαρακτήρα

Δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση

2.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Καθήκοντα:

Συντήρηση οχημάτων

Επιδιόρθωση οχημάτων

Προσόντα:

Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων στην ίδια θέση

Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας

Εργατικότητα, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα

Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης χρόνου

Ωφελήματα:

5ήμερη εργασία

13ος μισθός

20 μέρες άδεια (πληρωμένη)

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, επικοινωνήστε στο 25770614

Βιογραφικά στοl: info@neochrom.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”