AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Extra Tv: Θέση Εργασίας

Extra Tv: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Κενή θέση: Χειριστή/Χειρίστριας Ροής (Control Room Operators)
Καθήκοντα: Η προεπισκόπηση, ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η μετάδοση της καθημερινής ροής προγράμματος του καναλιού.
Απαραίτητα προσόντα:
Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Τα άτομα που θα επιλεγούν θα τύχουν πλήρους εκπαίδευσης
Ωράριο εργασίας: Σε σύστημα βάρδιας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: harnic@cytanet.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”