AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη Μισθοδοσίας/ Payroll Administrator

Χ.Α ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ: Ζητείται Άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη Μισθοδοσίας/ Payroll Administrator – Λευκωσία

Η  Χ.Α ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ, διαχειρίστρια των Yπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ζητά για άμεση πρόσληψη στα Κεντρικά της Γραφεία, επαρχία Λευκωσίας:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο/Η υποψήφιος/α που θα προσληφθεί θα ασχολείται με την προετοιμασία, συντονισμό και έλεγχο της μισθοδοσίας. Έχοντας την γενική εποπτεία καθορισμένου αριθμού καταστημάτων, θα έχει ως στόχο να υποβάλει ορθά και εγκαίρως τις εκάστοτε μεταβολές στο λογιστήριο των Κεντρικών Γραφείων προς διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Δίπλωμα ή πτυχίο συναφές με Γραμματειακές Σπουδές
  • Συνεργασία, ομαδικό πνεύμα και εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Εχεμύθεια
  • Διαχείριση Χρόνου και θέσπιση προτεραιοτήτων
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση προγραμμάτων MS Office, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Word, Excel και Outlook. O/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να ετοιμάζει αναφορές προς σε τρίτα άτομα σχετικά με στοιχεία ή αναλύσεις που θα του/της ζητούνται περιστασιακά.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

  • Τυπικότητα και συνέπεια
  • Ευθυκρισία και ακεραιότητα χαρακτήρα

Προηγούμενη πείρα μέχρι και 2 έτη σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ:

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μέχρι 24 ημέρες ετήσιας άδειας, 13ον μισθό, Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Ταμείο Προνοίας, ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχημάτων και άλλα παρεμφερή ωφελήματα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ                      

Κωδικός της θέσης: PAY0221, μέσω της ιστοσελίδας https://career.alphamega.com.cy/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ: 22 46 95 46

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA