AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Προτεραιότητα σε άτομα που ασχολούνται με επαγγέλματα που έχουν πληγεί λόγω της δεδομένης κατάστασης –

Προτεραιότητα σε άτομα που ασχολούνται με επαγγέλματα που έχουν πληγεί λόγω της δεδομένης κατάστασης – Λευκωσία 

Εταιρεία στο κέντρο της Λευκωσίας λόγω επέκτασης του κύκλου εργασιών ζητά να στελεχώσει το κεντρικό της γραφείο με 2 άτομα για πλήρη απασχόληση.

Η διεύθυνση του Οργανισμού στην Κύπρο αποφάσισε ότι θα δoθεί προτεραιότητα σε άνεργους και σε άτομα τα οποία έχουν πληγεί τα επαγγέλματα που ασχολούνταν από την κατάσταση που επικρατεί, και θα παρέχει ειδική εκπαίδευση στα άτομα αυτά.

Η Εταιρεία μας προσφέρει Υψηλά ελκυστικές αμοιβές, πλήρες ευέλικτο ωράριο αλλά και σύγχρονο περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως επισυνάψουν το βιογραφικό τους μέχρι 22/2/2021 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  info.cyorganization@gmail.com 

Η θέση αφορά το τμήμα Συμβουλευτικής Εταιρικών Συμφωνιών τα καθήκοντα της οποίας είναι:

  1. Αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, την ανάπτυξη των Εταιρικών Πελατών του Οργανισμού.
    2. Αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, την εκμάθηση, ανάπτυξη και προαγωγή των υπόλοιπων συνεργατών του Οργανισμού
    3. Υποβάλλει αιτήσεις, συλλέγει στοιχεία, διενεργεί έρευνα και επεξεργάζεται υλικό για ετοιμασία των σχετικών αναφορών του Οργανισμού.
  2. Αναλαμβάνει την σωστή διαχείριση και εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους
  3. Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που απαιτούνται από την πολιτική του Οργανισμού για την σωστή αύξηση της κερδοφορίας τόσο του Οργανισμού αλλά και τον Εταιρικών Συνεργασιών που κατέχει.

Προσφορές του Οργανισμού στους Υποψηφίους:

1.1 Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι υποψήφιοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

1.2 Τίτλοι Σπουδών ΔΕΝ απαιτούνται

1.3 Παρέχετε υψηλός προϋπολογισμός αμοιβών

 

  1. Απαραίτητα Προσόντα:

2.1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

2.3 Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

  1. Σημειώσεις:

3.1 Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι για μια πρώτη συνάντηση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

3.2 Οι κενές θέσεις που αναγράφονται αφορούν τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Λευκωσία

3.3  Η θέση αφορά άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο

3.4 Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 12:00