AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

E. Neophytou Trading Co Ltd: 2 Θέσεις Εργασίας

E. Neophytou Trading Co Ltd: 2 Θέσεις Εργασίας

1.  Πωλητή για τις επαρχίες Λεμεσού & Πάφου

Η εταιρεία E. Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει Πωλητή για τις επαρχίες Λεμεσού & Πάφου.

Καθήκοντα Θέσης:

 • Υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη των πωλήσεων στον τομέα ευθύνης του μέσα από την αναγνώριση των ευκαιριών της αγοράς.
 • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών του/της βάση συγκεκριμένου προγράμματος επισκέψεων.
 • Επιτυχή προώθηση του συνόλου των προιόντων της εταιρείας.

Προφίλ Υποψηφίου/ας:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων , Μάρκετινγκ, ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης.
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα αντίληψης και διαχείρισης προβλημάτων.
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματική  διαχείριση  χρόνου
 • Δυναμικός χαρακτήρας, με αυτοπεποίθηση και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Καλή γνώση Microsoft Office
 • + 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο χώρο του FMCG

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε μέσω φαξ, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις  5/3/2021

 

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ.2540, Λευκωσία

Τηλ:22-433685

Fax:22-347581

Email: hr@serano.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Website: www.serano.com.cy 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

2. Chief Accountant – Λευκωσία

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά Chief Accountant για τα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία. Η θέση είναι καινούργια και αποτείνεται σε νεαρά άτομα με εμπειρία αλλά και πάθος στην λογιστική, όρεξη για σκληρή δουλειά, που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην λεπτομέρεια και κατέχουν δεξιότητες στην χρήση excel και λογιστικών προγραμμάτων.

Ενδεικτικά Καθήκοντα

Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του λογιστηρίου και την επίτευξη των τμηματικών στόχων έγκαιρα και έγκυρα μέσω της σωστής διαχείρισης των εργασιών/διαδικασιών και του προσωπικού. Οι στόχοι αυτοί συμπεριλαμβάνουν την επίβλεψη των λογιστικών λειτουργών και του λοιπού προσωπικού υπό την ευθύνη του αλλά και την άμεση συμμετοχή όταν χρειάζεται στην

 • Έγκαιρη καταχώρηση όλων των λογιστικών εγγραφών καθώς και την εγκυρότητα των εγγραφών
 • Την αποτελεσματική διεκπεραίωση της ημερήσιας ροής ελέγχου ταμείων και καταθέσεων
 • Την αποτελεσματική τήρηση της πιστωτικής πολιτικής
 • Την ορθή κοστολόγηση εισαγωγών
 • Την ετοιμασία διαφόρων αναφορών
 • Την διαχείριση και διενέργεια πληρωμών.
 • Την πιστή τήρηση συμφωνιών τιμών από προμηθευτές
 • Διάφορα άλλα συναφή καθήκοντα που θα ανατεθούν
 • Γενική υποστήριξη των λογιστικών λειτουργών

Επιπρόσθετα να παρέχει υποστήριξη στον CFO σε σχέση με την

 • Ετοιμασία και Διαχείριση ταμειακών ροών
 • Ετοιμασία και Παρακολούθηση Εταιρικών και Τμηματικών προυπολογισμών
 • Ανάληψη διαφόρων ad-hoc project
 • Διενέργεια διαφόρων ελέγχων

Προσόντα

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου και
 • Απόφοιτος ACCA/CA
 • Εργασιακή εμπειρία και γνώση των πιο πάνω
 • Εργασιακή εμπειρία σε λογιστήριο σε θέση με παρόμοια καθήκοντα και ιδίως σε εμπορική Εταιρεία σε συνδυασμό με εξαιρετικές ικανότητες και γνώσεις όπως περιγράφονται, θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα
 • Γνώση και αποδεδειγμένα άριστη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)
 • Γνώση περιβάλλοντος λογισμικού SAP και BI (business Intelligence) προγραμμάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας 

 • Πάθος για άριστο αποτέλεσμα, δυναμικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα
 • Άριστη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων
 • Εξαιρετικό στην οργάνωση και πειθαρχία στον προγραμματισμό
 • Ικανότητα σωστής διαχείρησης ανθρώπινου παράγοντα
 • Σημασία στην λεπτομέρεια
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με teamworking spirit

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2021.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685

Email: hr@serano.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA