AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Τσερίου: 3 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Τσερίου: 3 Θέσεις Εργασίας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις πιο κάτω μόνιμες θέσεις εργασίας Πρώτου Διορισμού:

– Μία (1) θέση Δημοτικού Μηχανικού ( Κλ.Α9-11-12)

– Μία (1) θέση Δημοτικού Ταμία (Κλ. Α8-10-11)

– Μία (1) θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2-5-7 (ii))

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στο Δήμο Τσερίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση, Γρηγόρη Αυξεντίου 38, 1ος όροφος, 2480 Τσέρι, το αργότερο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 3:00 μ.μ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA