AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

DC Dermatologicum: Θέσεις Εργασίας

DC Dermatologicum: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

  • Assistant Manager
  • Beautician
  • Nurse

Εξαιρετικές συνθήκες εργασίες,με πάρα πολύ καλές απολαβές.

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας με την φωτογραφία σας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση
medskinn@yahoo.de  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”