AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητούνται 4 Ανειδίκευτοι Νέοι/Νέες

Ζητούνται 4 Ανειδίκευτοι Νέοι/Νέες – Λειτουργός Υποστήριξης Πωλήσεων – Λεμεσός

Μία από τους μεγαλύτερες εταιρίες στον τομέα της έρευνας αγοράς και ανάπτυξης πωλήσεων στην Λεμεσό, επιθυμεί να καλύψει την θέση Λειτουργός Υποστήριξης Πωλήσεων.

Ο/Η  Λειτουργός Υποστήριξης Πωλήσεων είναι ενεργό μέλος της ομάδας και συγκεκριμένα του τμήματος Επικοινωνίας και Πωλήσεων, με έδρα την Λεμεσό.

Για την θέση αναφέρεται:

Σημαντικό:

Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής ή/και Ενιαίου Λυκείου                                                                                                                                                                  Άμεση έναρξη Συνεργασίας (Διαθεσιμότητα)
Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οργανωτικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες                                                                                                                                                Αμοιβές σύμφωνα (ανάλογα) με την συνεργασία της εταιρίας
Μεταβλητές αμοιβές σύμφωνα με την απόδοση
Ιδιωτική εκπαίδευση από το αρχικό στάδιο
Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης
Άριστο περιβάλλον συνεργασίας

Για αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο της θέσης) πατήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση adm.recruitagency@gmail.com

Αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας λόγω της πανδημίας, η εταιρία πρόκειται να δώσει την ευκαιρία για μια πρώτη συνέντευξη σε όσους περισσότερους υποψήφιους, πληρούν τα κριτήρια.

(AD-RR-86)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA