AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Έναρξη 12/2/2021 – Τμήμα Συμβουλευτικής Εταιρικών Συμφωνιών – Υψηλή Αμοιβόμενη Κλίμακα

Έναρξη 12/2/2021 – Τμήμα Συμβουλευτικής Εταιρικών Συμφωνιών – Υψηλή Αμοιβόμενη Κλίμακα – Λευκωσία

Η Εταιρεία μας στα πλαίσια της ανάπτυξης που διανύει τα τελευταία 3 χρόνια λόγω των σωστών στρατηγικών και συνεργασιών που επιλέγει να έχει στον κύκλο εργασιών της, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοίνωση νέο άνοιγμα θέσεων ενόψει του 2021 με ημερομηνία έναρξης 12/2/2021.

Η θέση αφορά το τμήμα Συμβουλευτικής Εταιρικών Συμφωνιών τα καθήκοντα της οποίας είναι:

  1. Αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, την ανάπτυξη των Εταιρικών Πελατών του Οργανισμού.
    2. Αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, την εκμάθηση, ανάπτυξη και προαγωγή των υπόλοιπων συνεργατών του Οργανισμού
    3. Υποβάλλει αιτήσεις, συλλέγει στοιχεία, διενεργεί έρευνα και επεξεργάζεται υλικό για ετοιμασία των σχετικών αναφορών του Οργανισμού.
  2. Αναλαμβάνει την σωστή διαχείριση και εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους
  3. Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που απαιτούνται από την πολιτική του Οργανισμού για την σωστή αύξηση της κερδοφορίας τόσο του Οργανισμού αλλά και τον Εταιρικών Συνεργασιών που κατέχει.

Προσφορές του Οργανισμού στους Υποψηφίους:

1.1 Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι υποψήφιοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

1.2 Τίτλοι Σπουδών ΔΕΝ απαιτούνται

1.3 Παρέχετε υψηλός προϋπολογισμός αμοιβών

 

  1. Απαραίτητα Προσόντα:

2.1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

2.3 Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

  1. Σημειώσεις:

3.1 Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι για μια πρώτη συνάντηση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

3.2 Οι κενές θέσεις που αναγράφονται αφορούν τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Λευκωσία

3.3  Η θέση αφορά άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο

3.4 Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 12:00

3.5 Βιογραφικά λαμβάνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: info.ceofficecy@gmail.com

(AD-PP-60)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA