AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Διεθνές Ερευνητικό Κέντρου Νερού Νηρέας: Θέσεις Εργασίας

Διεθνές Ερευνητικό Κέντρου Νερού Νηρέας: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται εκδηλώσεις ενδιαφέροντος – βιογραφικά σημειώματα, με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής του ομάδας σε επιστημονικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και εφαρμογή τεχνικών προσυγκέντρωσης δειγμάτων νερού/υγρών αποβλήτων/ λάσπης σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εδαφών και καρπών/φυτών
 • Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και εφαρμογή μεθόδων απομόνωσης γενετικού υλικού βακτηρίων και ιών (DNA και RNA) από νερά, υγρά απόβλητα, λάσπη σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εδάφη, και καρπούς/φυτά
 • Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και εφαρμογή πρωτοκόλλων PCR, qPCR και RT-PCR για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων γονιδίων (π.χ. γονίδια που εκφέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά στα βακτήρια) σε δείγματα νερών, υγρών αποβλήτων και λάσπης, εδαφών και καρπών/φυτών
 • Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων PCR, qPCR και RT-PCR
 • Γενική οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου (καλή λειτουργία και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, διεκπεραίωση παραγγελιών και αγορών αναλωσίμων)
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών προς ανάπτυξη έρευνας σε νέες κατευθύνσεις στην επιστημονική περιοχή της διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων, και της μελέτης των επιπτώσεων της παρουσίας βακτηρίων και γονιδίων στο νερό, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Μικροβιολογίας, Βιολογίας, Περιβαλλοντικών Επιστημών η άλλου συναφούς κλάδου από αναγνωρισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο ΑΕΙ με ειδίκευση στη μικροβιολογία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήριο μικροβιολογικών ή/και περιβαλλοντικών δοκιμών
 • Πολύ καλή θεωρητική και πρακτική γνώση σε θέματα αναλυτικών τεχνικών όπως είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), η ποσοτική PCR και η RT-PCR
 • Πολύ καλή θεωρητική και πρακτική γνώση αναλυτικών τεχνικών για απομόνωση γενετικού υλικού βακτηρίων και ιών από περιβαλλοντικές μήτρες για προσδιορισμό συγκεκριμένων γονιδίων υπό μελέτη (DNA και RNA)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας εργαστηριακών αποτελεσμάτων
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, ομαδικότητα και ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, ακεραιότητα χαρακτήρα και λήψη πρωτοβουλιών

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος: 10 Φεβρουαρίου, 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να να επικοινωνήσουν με την Καθηγήτρια Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dfatta@ucy.ac.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA