AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Βοηθοί Τμήματος Ετοιμασίας Παραγγελιών

Υπεραγορές Αλφαμέγα: Ζητούνται Βοηθοί Τμήματος Ετοιμασίας Παραγγελιών (Pickers) – Λευκωσία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ο Υποψήφιος/α που θα προσληφθεί για τη συγκεκριμένη θέση θα απασχοληθεί κυρίως με την προετοιμασία παραγγελιών για αποστολή τους στα καταστήματα, την τακτοποίηση των προϊόντων στα ράφια της αποθήκης καθώς και το συγύρισμα των ραφιών με την χρήση ηλεκτρικού περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Kαλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και Αγγλικής γλώσσας
 • Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα
 • Συνέπεια και σημασία στην λεπτομέρεια

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας

 • Σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο
 • Έως και 24 ημέρες ετήσιας άδειας
 • 13ον μισθό
 • Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης πέραν του Γε.Σ.Υ.
 • Σχέδιο Συνταξιοδοτικής Ασφάλισης
 • Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχημάτων
 • Παρέχουμε όλη την απαραίτητη εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες Ανέλιξης

και άλλα παρεμφερή ωφελήματα!

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω της πιο κάτω ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

https://www.alphamega.com.cy/career/joinus/

Σημειώνοντας το κωδικό της θέσης: NPC22021

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ: 22469546