AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Curvglass: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λεμεσός

Απαραίτητα Προσόντα:
· Πτυχίο λογιστικής κατεύθυνσης
· Εμπειρία 2 χρόνων
· Πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών.
· Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Μισθός αναλόγως προσόντων + 13ος Μισθός + Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Αποστολή
Βιογραφικού najwa@trikkis.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”