AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

MiVida Ltd: Θέση Εργασίας

MiVida Ltd: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Συντηρητής

Αναζήτουμε συντηρητή πλήρους απασχόλησης για τα κτίρια μας στη Λευκωσία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Καθαρισμός όλων των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών.
 • Καθαρισμός και έλεγχος της ταράτσας.
 • Μπογιατίσματα και μικροεπισκευές στα κτίρια όταν χρειάζεται.
 • Συντήρηση κήπου – κλαδέματα – ποτιστικά.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα αναγνώρισης και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών χωρίς άμεση επίβλεψη.
 • Γνώση και ικανότητα για συντήρηση κτιρίου( βαψίματα, κλπ.)
 • Γνώση και ικανότητα για μικροεπισκευές.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στο eeconomou@mivida-assetmanagement.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA