AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας με γνώσεις λογιστικής

Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ: Ζητείται Γραμματέας με γνώσεις λογιστικής – Λευκωσία

Το δικηγορικό γραφείο Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ στη Λευκωσία, δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης με γνώσεις λογιστικής.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη με την διεύθυνση του γραφείου, θα είναι υπεύθυνοι για τις ακόλουθες γραμματειακές και  λογιστικές εργασίες της Εταιρείας:

 • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων
 • Μισθοδοσία
 • Πληρωμές/Εισπράξεις
 • Επικοινωνία με συνεργάτες / πελάτες
 • Άνοιγμα & Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών
 • Ετοιμασία λογαριασμών σε συνεργασία με εξωτερικούς σύμβουλους και ελεγκτές
 • Ετοιμασία φορολογιών – ΦΠΑ, TAXISnet & VIES
 • Αρχειοθέτηση των υποθέσεων
 • Απάντηση σε κλήσεις, λήψη μηνυμάτων και χειρισμός αλληλογραφίας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών / Διοίκησης Γραφείου / Paralegal (δεν απαιτείται αλλά λαμβάνεται υπόψη)
 • Γνώση λογιστικών αρχών (πτυχίο ή δίπλωμα λογιστικής θεωρείται απαραίτητο)
 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Outlook
 • Οργάνωση και προγραμματισμός
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Κάθε αίτηση καθώς και οι παρεχόμενες πληροφορίες αυτής θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Οι Ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@panagoslaw.com και legal@panagoslaw.com 

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA