AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται 7 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Π. Χαραλάμπους Εμπορική Λτδ: Ζητούνται 7 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων – Λάρνακα

Η εταιρεία Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ. ενδιαφέρεται να προσλάβει 7 Εργάτες γενικών καθηκόντων πλήρους  απασχόλησης

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος τουλάχιστον γυμνασίου
 • Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • κοινωνική ασφάλιση
 • ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 28/02/20201, ώρα 11πμ.

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: char.charalambous@cytanet.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 99307744

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA