AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Κονιών: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Κονιών: Θέση Εργασίας – Πάφος

Η Σχολική Εφορεία Κονιών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μιας κενής θέσης Έκτακτου Σχολικού Βοηθού, για την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κονιών.

Ο/Η Σχολικός Βοηθός θα εργοδοτηθεί για τέσσερις (4) ώρες ημερησίως για πέντε (5) μήνες, στο αρχικό της κλίμακας (Ε2) του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Κονιών από τις 18/1/21 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης, καθώς και το έντυπο με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της πιο πάνω θέσης.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αφορούν την πιο πάνω θέση μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Σχολικής Εφορεία Κονιών, Αγίου Ιακώβου αρ.1, 8300 Κονιά, τηλ.: 26923951.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κονιών, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25/01/2021 και ώρα 1.00 μ.μ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA