AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

TTC Temple Court Chambers: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Hδικηγορική εταιρεία TTC TEMPLE COURT CHAMBERS με έδρα τη Λευκωσία, αναζητά άτομο για την πλήρωση θέσης Γραμματέως.

Περιγραφή Εργασίας

1.      Την καταχώρηση δικογράφων, αναζήτηση και επίβλεψη των νέων υποθέσεων, μέσω του νέου συστήματος e-justice.

2.       Την λειτουργία του συστήματος e-justice, διά την επίβλεψη και προώθηση των νέων υποθέσεων.

3.      Απάντηση σε κλήσεις, λήψη μηνυμάτων και χειρισμός αλληλογραφίας.

4.      Γενικά διοικητικά καθήκοντα.

5.      Αρχειοθέτηση των υποθέσεων και ενημέρωση του Δικαστικού Τμήματος του Γραφείου

Απαιτούμενες δεξιότητες

1.      Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

2.      Οργανωτικές ικανότητες.

3.      Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών  (word, excel, outlook) και γνώστης του νέου συστήματος  e-justice.

4.      Η γνώση της νομοθεσίας για τo  AMLκαι η εφαρμογή της στη διαδικασία KYCθα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

5.      Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

 

Τα Βιογραφικά Σημειώματα μαζί με μία σύντομη συνοδευτική επιστολή μπορούν να αποστέλλονται με emailστις ηλεκτρονικές διευθύνσεις lawyers@templecourtchambers.co.uk αναφέροντας τον παραπάνω τίτλο εργασίας. Τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα του HR- κα Χριστοδούλου – Τηλ. 22 270407/08.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας των πρόσφατων μέτρων που λήφθηκαν από την κυβέρνηση για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης για την εν λόγω θέση θα πραγματοποιηθεί περί τις 01/02/2021.

Η θέση αυτή αρχικά θα είναι μερική απασχόληση.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA