AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Mavromatis Employment Bureau: Ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου – Λάρνακα

Η Mavromatis Employment Bureau αναζητά για λογαριασμό πελάτη της – Εργοστάσιο Σαλατών στην περιοχή της Λάρνακας – υπεύθυνο Λογιστηρίου για σταθερή εργασία   προκειμένου να επιβλέπει, να παρακολουθεί και να αποτιμά τις καθημερινές δραστηριότητες. Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Λογιστηρίου περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης μέσα από την ανάπτυξη και την υλοποίηση συστημάτων συλλογής, ανάλυσης, επαλήθευσης και αναφοράς πληροφοριών.

Αρμοδιότητες Θέσης:

1.Διαχείριση και επίβλεψη των καθημερινών πράξεων του λογιστικού τμήματος όπως:
επεξεργασία μηνιαίων και ετήσιων, πληρωτέων/εισπρακτέων λογαριασμών, είσπραξη μετρητών, μισθοδοσίες και λογαριασμοί, προϋπολογισμοί, ανάλυση αποκλίσεων εσόδων και δαπανών
2.Παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή οικονομικών εκθέσεων ή καταστάσεων
3.Καθιέρωση και επιβολή ορθών λογιστικών μεθόδων, πολιτικών και αρχών
4.Συντονισμός και διεκπεραίωση ετήσιων ελέγχων
5.Βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών καθώς και εκκίνηση διορθωτικών ενεργειών
6.Επίτευξη χρηματοοικονομικών στόχων λογιστικής
7.Δημιουργία και τήρηση φορολογικών αρχείων και φακέλων για την τεκμηρίωση των συναλλαγών

Απαιτούμενα Προσόντα:

1.Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση Υπεύθυνου Λογιστηρίου τουλάχιστον 4 ετών
2.Υψηλό επίπεδο γνώσης MS Office, λογισμικών λογιστικής και βάσεων δεδομένων
3.Ικανότητα χειρισμού μεγάλων όγκων δεδομένων
4.Αποδεδειγμένη γνώση τήρησης βιβλίων, αρχών λογιστικής, πρακτικών, προτύπων, νομοθεσίας και κανονισμών
5.Έμφαση στη λεπτομέρεια και ακρίβεια
6.Πτυχίο πανεπιστημίου στη Λογιστική

Παρέχονται:

  • Ικανοποιητικό Πακέτο Αποδοχών
  • Ασφαλιστικές Καλύψεις
  • Προοπτικές Εξέλιξης
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω θέση μπορούν να  μας στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση alice.chomata@mavromatisservices.com με τίτλο:”Υπεύθυνος Λογιστηρίου – Λάρνακα – 

ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA