AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Άμεση Κάλυψη Θέσεων εν καιρώ Πανδημίας

Άμεση Κάλυψη Θέσεων εν καιρώ Πανδημίας – Λευκωσία 

Η εταιρία μας όπου εξειδικεύεται στον χώρο των πωλήσεων είναι μαθημένη να ξεπερνά τα εμπόδια και να μετατρέπει την περίοδο της πανδημίας σε καιρό ευκαιριών.

Επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα πωλήσεων της και αναζητά άτομα άμεσα διαθέσιμα, για πωλήσεις εκ μέρους τον πελατών που εκπροσωπεί.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για:

 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Συνεχής προώθηση & υποστήριξη πωλήσεων
 • Αναζήτηση δυνητικών πελατών με σκοπό τη διεύρυνση του πελατολογίου
 • Να αναλύει, να προτείνει, να χτίζει & να αναθεωρεί στρατηγικές Marketing και Πωλήσεων

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες
 • Προσήλωση και προσαρμοστικότητα στις διάφορες προκλήσεις της δουλειάς
 • Διάθεση για εργασία
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις δεν είναι απαραίτητη, θα θεωρηθεί ωστόσο επιπλέων προσόν

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών
 • Ελεύθερο ωράριο
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email saleschmarketing@gmail.com .

(AD-RES-5)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA