AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

J. Zenonos & Associates LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Hδικηγορική μας εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό,αναζητά άτομο για την πλήρωση θέσης Γραμματέως για να ενταχθεί στην επεκτεινόμενη ομάδα επαγγελματιών μας.

Περιγραφή Εργασίας

  1. Απάντηση σε κλήσεις, λήψη μηνυμάτων και χειρισμός αλληλογραφίας.
  2. Κατάθεση (τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη) διαφόρων εγγράφων.
  3. Γενικά διοικητικά καθήκοντα.
  4. Υποβοήθηση στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, δηλαδή συμπλήρωση και εξέταση των εντύπων αίτησης και διασύνδεση με τις Τράπεζες και τους πελάτες για το σκοπό αυτό.
  5. Συνεργασία με τον Έφορο Εταιρειών και υποβολή σχετικών εντύπων και αιτημάτων.

Απαιτούμενες δεξιότητες

  1. Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
  2. Οργανωτικές ικανότητες.
  3. Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών  (word, excel, outlook).
  4. Η γνώση της νομοθεσίας για τoAML και η εφαρμογή της στη διαδικασία KYC θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.
  5. Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα μαζί με μία σύντομη συνοδευτική επιστολή μπορούν να αποστέλλονται με emailστις ηλεκτρονικές διευθύνσεις legal@jzenonos.com με τίτλο:”Γραμματέας – ANERGOSJOBS.COM” και elpida@jzenonos.com με τίτλο:”Γραμματέας – ANERGOSJOBS.COM”

Σημειώνεται ότι εξαιτίας των πρόσφατων μέτρων που λήφθηκαν από την κυβέρνηση για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης για την εν λόγω θέση θα πραγματοποιηθεί στις 01/03/2021.