AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση με Ανταγωνιστικές Αμοιβές

Θέση με Ανταγωνιστικές Αμοιβές – Λεμεσός

Συμβουλευτική εταιρία στη Λεμεσό, αναζητά στέλεχος για το τμήμα διεύθυνσης πωλήσεων και ανάπτυξης. Η θέση βρίσκεται στον πυρήνα του πελατειακού δικτύου και βάσει αυτού αναπτύσσει σχέσεις με το πελατολόγιο ενώ συμβάλει στην ταχύτατη ανάπτυξη του τμήματος κατέχοντας έναν σημαντικότατο ρόλο.

Η θέση θα καλυφθεί μέσω ηλεκτρονικών συνεντεύξεων και η έναρξη θα είναι άμεση μετά την λήξη των μέτρων.

Οι υποψήφιοι γυναίκες ή άντρες θα πρέπει να διαθέτουν και να πληρούν τα ακόλουθα:

Ιδανικά νεαρά άτομα με φιλοδοξία
Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες
Πολύ καλή σχέση με τα εργαλεία της τεχνολογίας
Να διαθέτει πολύ καλούς τρόπους και πνεύμα συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικού εδώ (info.ceoffice@gmail.com)

με την ένδειξη υποψήφιο στέλεχος για το τμήμα πωλήσεων και ανάπτυξης.

Η επικοινωνία θα είναι άμεση.

(AD-RR-81)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA