AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Υπάλληλοι Υποδοχής

Globe Williams Facilities Management Ltd: Ζητούνται Υπάλληλοι Υποδοχής – Λεμεσός

Ζητούνται υπάλληλοι για να εργαστούν με καθήκοντα επί της υποδοχής, άνδρες ή γυναίκες για την επαρχία Λεμεσού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να γνωρίζουν καλά Ελληνικά και Αγγλικά και να μπορούν να χειριστούν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν ή να αποκτήσουν άδεια Φύλακα Ασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν τηλεφωνικά στο 22765360 για περισσότερες πληροφορίες.