AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός: Θέση Εργασίας

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Αποθηκάριος / Κλητήρας

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός – Κλάδος Λευκωσίας ζητά να προσλάβει για άμεση εργοδότηση Αποθηκάριο / Κλητήρα.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Άδεια αυτοκινήτου απαραίτητη
• Απόφοιτος Λυκείου
• Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.phylactou@redcross.org.cy μέχρι 22/1/2021 με θέμα «Θέση Αποθηκάριου / Κλητήρα – ANERGOSJOBS.COM».
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού
Απολαβές αναλόγως προσόντων / εμπειρίας.