AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

C.F.L Architects, Engineers and Consultants Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Το αρχιτεκτονικό γραφείο C.F.L Architects, Engineers and Consultants LTD με έδρα τη Λεμεσό ενδιαφέρεται να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για άμεση εργοδότηση.
Απαιτούμενα Προσόντα / Χαρακτηριστικά:
• Τριτοβάθμιο δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Μεταπτυχιακό πτυχίο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
• Χρόνος εμπειρίας Δεν Απαιτείτε
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
• Άριστη γνώση των προγραμμάτων της Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Καθήκοντα και Ευθύνες:
• Επίβλεψη εργοταξίων ανέγερσης κτηριακών και άλλων έργων
• Σύναψη επιστολών προς πελάτες και συνεργάτες
Ωράριο από τις 9:00 ως 18:00.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kostasloizou33@gmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”