AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΥΠΡΟΣ – Νέες Θέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού

ΚΥΠΡΟΣ – Νέες Θέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού – Λευκωσία

Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η υγεία των συμπολιτών μας.

Ταυτόχρονα, η πανδημία του κορωνοϊού προκαλεί σημαντικό κλυδωνισμό στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.

Μεγάλη Διαφημιστική Εταιρεία στην Λευκωσία έχει ανακοινώσει την προκήρυξη 2 θέσεων στο τμήμα Συμβουλευτικής και Δημόσιων Σχέσεων παρέχοντας την απαιτούμενη εκπαίδευση στα άτομα χωρίς εμπειρία και ειδίκευση στον κλάδο.

Πέραν αυτόν θα στηρίξει με αρκετά ελκυστικές αμοιβές τους επιλεγόμενους και θα παρέχει την ευκαιρία στα νέα άτομα να εκπαιδευτούν μέσω τηλεδιάσκεψης, δίνοντας έτσι μια πρωτότυπη δομή στο πλάνο διεργασιών της.

Oι υποψήφιοι που θα ενδιαφερθούν για τις θέσεις χρειάζεται να διαθέτουν απαραίτητές γλώσσες είναι η Ελληνική ή/και Αγγλική. ( Άριστη γνώση Ελληνικών / Καλή γνώση Αγγλικών) και να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Φεβρουάριο του 2021 εάν και εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση που επικρατεί.

Οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πλήρως στον κλάδο κατά την διάρκεια του lockdown με τηλεκπαίδευση ούτως ώστε να γίνει σχετική εκμετάλλευση του χρόνου που διατίθεται μέχρι την επαναλειτουργία της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

(Ι)    Σε ηλεκτρονική μορφή (Email)

  • Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά
  • Ημερομηνία έναρξης σε περίπτωση Επιλογής (Μπορεί να μπει και στο θέμα)
  • Στοιχεία επικοινωνίας

(Ι)   Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε μορφή PDF ή WOLD

(III) Τα  πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 09/01/2021 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού info.admcy@gmail.com

(IV) Θα δοθεί προτεραιότητα σε ανέργους

(AD-PP-58)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA