AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας (καθαρός μισθός: €850 – €1000)

Dr Solon Cleanthous, Orthopaedic and Trauma Surgery Clinic: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Απαραίτητα προσόντα:
• Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών.
• Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών.
• Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα, με επικοινωνιακές δεξιότητες
• Πείρα σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Καθήκοντα:
• Γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη.
• Υποδοχή και εξυπηρέτηση ασθενών και ενημέρωση των φακέλων τους.
• Οργάνωση και διαχείριση της αλληλογραφίας και των τηλεφωνικών κλήσεων.
• Είσπραξη οφειλών και ενημέρωση λογιστικών καταστάσεων.
• Επιμέλεια ιατρείου
Μισθός (καθαρός): €850 – €1000 (αναλόγως προσόντων)
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [solon.cleanthous@gmail.com], με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25028700.