AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συνεντεύξεις μόνο μέσω ΖΟΟΜ

Συνεντεύξεις μόνο μέσω ΖΟΟΜ – Λευκωσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που έχει λάβει η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν θα είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την αξιολόγηση στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού μας

Σεβόμενοι την υγεία του γενικού συνόλου σας ενημερώνουμε ότι οι συνεντεύξεις στον Οργανισμό  μας  για την θέση στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων θα γίνονται διαδικτυακά (μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ) μέχρι την λήξη των περιοριστικών μέτρων που έθεσε η Κυπριακή Κυβέρνηση σήμερα 08 Ιανουαρίου 2021.

Καθήκοντα:

  1. Αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, την ανάπτυξη των Εταιρικών Πελατών του Οργανισμού.
  2. Αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, την εκμάθηση, ανάπτυξη και προαγωγή των υπόλοιπων συνεργατών του Οργανισμού
  3. Υποβάλλει αιτήσεις, συλλέγει στοιχεία, διενεργεί έρευνα και επεξεργάζεται υλικό για ετοιμασία των σχετικών αναφορών του Οργανισμού.
  4. Αναλαμβάνει την σωστή διαχείριση και εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους
  5. Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που απαιτούνται από την πολιτική του Οργανισμού για την σωστή αύξηση της κερδοφορίας τόσο του Οργανισμού αλλά και τον Εταιρικών Συνεργασιών που κατέχει.

2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(β) Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

  1. Οι αιτητές πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου ή να διαθέτουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο
  2. Η θέση αφορά τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Λευκωσία
  3. Θα δοθεί προτεραιότητα στους αιτητες ανάλογα με την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.
  4. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, , μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00. (info.cyorganization@gmail.com)

(AD-PP-57)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA