AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται υπεύθυνα άτομα για την Επισφράγιση Συμφωνιών μεγάλων Εταιρειών με άλλες Επιχειρήσεις

Ζητούνται υπεύθυνα άτομα για την Επισφράγιση Συμφωνιών μεγάλων Εταιρειών με άλλες Επιχειρήσεις (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) – Μόνιμη Συνεργασία σε Ιδιωτικό Οργανισμό Δημοσίων Σχέσεων – Λευκωσία

Ανακοινώνουμε 2 νέες θέσεις στην Εταιρεία μας για παρουσιάσεις Εταιρειών με σκοπό την συνεργασία τους με άλλες Επιχειρήσεις.

Οι θέσεις δεν αφορούν promotion stands ή διανομή φυλλαδίων.

Τα άτομα θα έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την παρουσίαση Εταιρειών σε άλλες Επιχειρήσεις για κλείσιμο συμφωνιών , και συνεργασιών μεταξύ των δύο παραγόντων.

Παρέχετε συστηματική και χρονικά καθορισμένη διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, αξιών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων η οποία παρέχετε από καταρτισμένους Εκπαιδευτές στον κλάδο των Δημοσίων Σχέσεων.

Βασικά χαρακτηριστικά είναι η επαγγελματικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, εύθυμοι και ενθουσιώδες χαρακτήρες, άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, όρεξη, ευκολοδίδακτά άτομα

Οι Εταιρεία μας εκτός από υψηλές αμοιβές (έως και 2000ευρώ ) προσφέρει και επιπλέον υψηλά και ελκυστικά ωφελήματα. (συγκριτικά ανταγωνιστικά πακέτα)

Σημειώσεις:

  1. Οι αιτητές πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου ή να διαθέτουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο
  2. Θα δοθεί προτεραιότητα στους αιτητές ανάλογα με την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.
  3. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο info.businesscontractcy@gmail.com, μέχρι την 14 Ιανουαρίου 2021
(AD-PP-56)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA