AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση σε Δικηγορική Εταιρεία

P. Angelides & Co LLC: Ζητείται Λογιστής – Λευκωσία

Δικηγορική Εταιρεία στην Λευκωσία επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση Λογιστή.

Κύρια Καθήκοντα

Το άτομο θα είναι υπεύθυνο για τις λογιστικές εργασίες της Εταιρείας:

 • Μισθοδοσία
 • Επικοινωνία με συνεργάτες / πελάτες
 • Πληρωμές/Εισπράξεις & CreditControl
 • Άνοιγμα & Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών
 • Ετοιμασία φορολογιών – ΦΠΑ, TAXISnet& VIES
 • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων
 • Ετοιμασία λογαριασμών σε συνεργασία με εξωτερικούς σύμβουλους και ελεγκτές

Προσωπικές Δεξιότητες / Χαρακτηριστικά

 • Πείρα στα τα ανωτέρω καθήκοντα
 • Γνώση λογιστικών αρχών (πτυχίο ή δίπλωμα λογιστικής θεωρείται απαραίτητο)
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση 3ης ξένης γλώσσας θεωρείται επιπρόσθετο προσόν)
 • ΆριστηγνώσηΗ/Υ, Microsoft Office, Outlook
 • Γνώση λογιστικού προγράμματος (Cycomκατά προτίμηση, Quickbooks, Esoft)
 • Οργάνωση, προγραμματισμός και δημιουργικότητα
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση
 • Τουλάχιστο 3ετής πείρα σε δικηγορικό ή λογιστικό ή άλλο γραφείο παροχής διοικητικών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι Ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@angelides.law  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2021.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.  Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.