AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σταύρος Ευαγγέλου Λτδ: Θέση Εργασίας

Σταύρος Ευαγγέλου Λτδ: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Πλασιέ

Η εταιρεία ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΤΔ που εδρεύει στην Β.Π.Αραδιππου ενδιαφέρεται να προσλάβει πλασιέ πλήρους απασχόλησης.

Προηγούμενη πείρα θεωρείτε απαραίτητη.

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: info@reginafrozenfood.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 99654011

κ.Σταύρο