AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας για αντικατάσταση ατόμου που θα απουσιάζει με άδεια μητρότητας

Χριστάκης Θ. Χριστάκη Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας για αντικατάσταση ατόμου που θα απουσιάζει με άδεια μητρότητας – Λευκωσία

Το Δικηγορικό Γραφείο Χριστάκης Θ. Χριστάκη Δ.Ε.Π.Ε. στην Λευκωσία, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση Γραμματέα για περίοδο ταυτιζόμενη με την απουσία της γραμματέας από την εταιρεία λόγω άδειας μητρότητας με ημερομηνία έναρξης απασχόλησης την 01/03/2021.

Κύρια Καθήκοντα

Το άτομο θα είναι υπεύθυνο για τα κάτωθι:

 • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων.
 • Τήρηση/Οργάνωση ημερολογίου γραφείου.
 • Επικοινωνία με συνεργάτες/πελάτες.
 • Καταχωρήσεις στο Δικαστήριο και άλλες Δημόσιες Αρχές/ Εξωτερικές Εργασίες.
 • Κειμενογράφηση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Προσωπικές Δεξιότητες/Χαρακτηριστικά

 • Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών.
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Πείρα στα ανωτέρω καθήκοντα σε παρόμοια εργασία θα αξιολογηθεί.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office (Word, Excel), Outlook, Google.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση, αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση.

Ωράριο Απασχόλησης

 • Δευτέρα –Πέμπτη  08:00 – 13:00– 15:00–18:00

Παρασκευή 08:00– 13:00

Απολαβές

 • Αναλόγως Προσόντων

Οι Ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση cchristakilawoffice@cytanet.com.cy  με τίτλο: «Θέση Γραμματέα – ANERGOSJOBS.COM». Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας. Η δικηγορική εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.Το πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί θα τύχει εκπαίδευσης από την εταιρεία μας διάρκειας ενός μηνός κατά τον οποίο θα λάβει το ½ των μηνιαίων απολαβών.