AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας/ Υπεύθυνος Εταιρειών

J. Zenonos & Associates LLC: Ζητείται Γραμματέας/Υπεύθυνος Εταιρειών – Λεμεσός

Secretary/Corporate Administrator

H δικηγορική μας εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό,αναζητά άτομο για την πλήρωση θέσης Γραμματέως/Υπεύθυνου Εταιρειών για να ενταχθεί στην επεκτεινόμενη ομάδα επαγγελματιών μας.

Περιγραφή Εργασίας

 1. Εκτέλεση των εργασιών συμμόρφωσης με τoAML, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης και επικαιροποίησης των αρχείων KYC των εταιρειών σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις εσωτερικές πολιτικές.
 2. Υποβοήθηση στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, δηλαδή συμπλήρωση και εξέταση των εντύπων αίτησης και διασύνδεση με τις Τράπεζες και τους πελάτες για το σκοπό αυτό.
 3. Υπεύθυνος για τη γενική λειτουργία εταιρικής διοίκησης των κυπριακών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εταιρικών γραμματειακών καθηκόντων όπως η προετοιμασία PoAs, ψηφισμάτων, πιστοποιητικών  κ.λπ.
 4. Συνεργασία με τον Έφορο Εταιρειών και υποβολή σχετικών εντύπων και αιτημάτων.
 5. Απάντηση σε κλήσεις, λήψη μηνυμάτων και χειρισμός αλληλογραφίας.
 6. Κατάθεση (τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη) διαφόρων εγγράφων.
 7. Γενικά διοικητικά καθήκοντα.

Απαιτούμενες δεξιότητες

 1. Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 2. Οργανωτικές ικανότητες.
 3. Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών  (word, excel, outlook).
 4. Η γνώση της νομοθεσίας για τoAML και η εφαρμογή της στη διαδικασία KYC θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.
 5. Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα μαζί με μία σύντομη συνοδευτική επιστολή μπορούν να αποστέλλονται με emailστις ηλεκτρονικές διευθύνσεις legal@jzenonos.com και elpida@jzenonos.com αναφέροντας με τίτλο:”Γραμματέας/Υπεύθυνος Εταιρειών – ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA