AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Π.Αναστασίου Φάρμ Λτδ: Θέση Εργασίας

Π.Αναστασίου Φάρμ Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Zητειται Διανόμεας

Η εταιρεία μας Π.Αναστασίου Φάρμ Λτδ ενδιαφέρεται να προσλάβει πλήρους απασχόλησης διανομέα , με έδρα τον Λυθροδόντα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Εμπειρία σε παραμοία θέση
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Άδεια οδήγησης
  • Άδεια φορτηγού

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: konstantinosanastasiou25@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 99021976

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA