AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ELPIS Medical Centre: Ζητείται Γραμματέας –  Πάφος

Προσόντα :

Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά. ( Ξένες Γλώσσες )

Άριστη γνώση λειτουργίας Η/Υ

Οργανωτικές ικανότητες

Άριστες συνθήκες εργασίας

13ος μισθός

Bonus

Email Address: administration@elpismedicalcentre.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA