AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου: 5 Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου: 5 Θέσεις Εργασίας – Αμμόχωστος

Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

α) Τεσσάρων (4) θέσεων Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου για τα Εκπαιδευτήρια Παραλιμνίου για τέσσερις (4) ώρες ημερησίως, για περίοδο πέντε (5) μηνών. Η θέση είναι στη Μισθολογική Κλίμακα Ε2 (με ακαθάριστο μισθό €445,83) του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού. Οι ώρες εργασίας θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια του κάθε Νηπιαγωγείου και τις ανάγκες του Σχολείου.

β) Μιας κενής θέσης Σχολικού Βοηθού/ Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα Σχολεία της. Η θέση είναι στη Μισθολογική κλίμακα Ε3 με αρχικό μισθό €760,65.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 – 8 Ιανουαρίου 2021, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου, στο τηλέφωνο 23811510.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA