AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών: Θέσεις Εργασίας

Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία και Πάφος

1.  Θέση Κλινικού Ψυχολόγου ΚΕΜ Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προκηρύσσει μια κενή θέση κλινικού ψυχολόγου για τις ανάγκες παροχής ψυχολογικής στήριξης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών για την επαρχία της Λευκωσίας. Η/Ο επιτυχούσα/ον θα εργάζεται σε πλήρη απασχόληση για τον συνολικό αριθμό μέχρι σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο: info@mihub.eu.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα με τα ακόλουθα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό πτυχίο Ψυχολογίας.

(2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία.

(3) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως εγγεγραμμένη κλινική/ός ή συμβουλευτική/ος ψυχολόγος στην Κύπρο.

(4) Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γνώση επιπλέον γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).

(5) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 μηνών σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευσης

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: info@mihub.eu  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

2.  Κενή Θέση Κοινωνικού Λειτουργού/Συμβούλου στο ΚΕΜ Πάφου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Τελικός Δικαιούχος υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο που αναφέρεται στη δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση «Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών» (Migrant Info Centre) σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον ερευνητικό οργανισμό CARDET, τα οποία παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο την εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των μεταναστών, προκειμένου να έχουν αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ένταξη στην κοινωνία της Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διενεργεί διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για αγορά υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης για τις ανάγκες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών για την επαρχία της Πάφου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα με τα ακόλουθα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας ή άλλων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
 2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μήνες σχετική με τα καθήκοντα της θέσης
 3. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ή/και άλλης γλώσσας.
 4. Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 5. Στην περίπτωση ευρωπαίου πολίτη, θα ζητηθεί κατ’ ελάχιστον η άριστη γνώση αγγλικών και η βασική γνώση ελληνικών

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: info@mihub.eu  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

3.  Θέση Κλινικού Ψυχολόγου ΚΕΜ Πάφου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προκηρύσσει μια κενή θέση κλινικού ψυχολόγου για τις ανάγκες παροχής ψυχολογικής στήριξης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών για την επαρχία της Πάφου. Η/Ο επιτυχούσα/ον θα εργάζεται σε πλήρη απασχόληση για τον συνολικό αριθμό μέχρι σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο: info@mihub.eu.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα με τα ακόλουθα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό πτυχίο Ψυχολογίας.

(2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία.

(3) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως εγγεγραμμένη κλινική/ός ή συμβουλευτική/ος ψυχολόγος στην Κύπρο.

(4) Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γνώση επιπλέον γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).

(5) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 μηνών σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

 

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευσης

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: info@mihub.eu  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”