AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 – Υψηλά Αμειβόμενη Θέση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 – Υψηλά Αμειβόμενη Θέση- Μόνιμη Στελέχωση Τμήματος Πελατοκεντρικής Προσέγγισης –- Με η χωρίς Προϋπηρεσία – Λευκωσία

  1. Προσφορές του Οργανισμού στους Υποψηφίους:

1.1 Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι υποψήφιοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

1.2 Τίτλοι Σπουδών ΔΕΝ απαιτούνται

1.3 Παρέχετε υψηλός προϋπολογισμός αμοιβών

 

  1. Απαραίτητα Προσόντα:

2.1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

2.3 Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

  1. Σημειώσεις:

3.1 Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι για μια πρώτη συνάντηση

3.2 Οι κενές θέσεις που αναγράφονται αφορούν τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Λευκωσία

3.3  Η θέση αφορά άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο

3.4 Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι 06 Ιανουαρίου 2021, ώρα 12:00

3.5 Βιογραφικά λαμβάνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: info.cyorganization@gmail.com

Υπογραμμίζεται ότι προτεραιότητα θα υπάρχει ανάλογα με την ημερομηνία αποστολής της Αίτησης ή του Βιογραφικού λόγω  προβλεπόμενου αυξημένου όγκου αιτήσεων.