AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Καθαρίστρια σε Ιδιωτικό Φροντιστήριο

Ιδιωτικό Φροντιστήριο το Ηράκλειον: Ζητείται Καθαρίστρια – Λευκωσία

Προσόντα

Αγάπη για τα μωρά ενώ Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα

Θα εξηγηθούν προσωπικά

Ωφελήματα

Θα εξηγηθούν προσωπικά

Αιτήσεις