AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται 3 Στελέχη για τη νέα χρονιά

Ζητούνται 3 Στελέχη για τη νέα χρονιά – Λευκωσία

Μεγάλη εταιρεία με εδραιωμένη παρουσία στο χώρο της παροχής συμβουλών σε θέματα Marketing, έρευνας αγοράς και προώθησης πωλήσεων, στα πλαίσια της ανάπτυξης της αναζητά 3 στελέχη για τα τμήματα της.

ΑΡΜΟΔΗΩΤΗΤΕΣ

 • Σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών και σχεδίων marketing
 • Αύξηση αναγνωρισιμότητας του πελάτη
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Οργάνωση και συντονισμός συνεργατών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επιθυμητή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Επαγγελματική νοοτροπία και θετικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης
 • Ομαδικό πνεύμα

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

 • Ανταγωνιστικό σύστημα αμοιβών που περιλαμβάνει και bonus
 • Πλήρης εκπαίδευση με πιστοποιήσεις
 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ασφαλές & ευχάριστο περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο email nicvacancies@outlook.com μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021.

(AD-RES-2)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA