AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Πάφος

Αρμοδιότητες: Βοηθός Μηχανικού εργοταξίου για την διαχείριση  συμβολαίου έργου δημοσίου .

Εμπειρία μέχρι 3 χρόνια.

Χρήση Autocad, Msoffice.

Ευχάριστη προσωπικότητα και επικοινωνιακή ικανότητα θα εκτιμηθούν.