AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Νοσηλευτές/ Νοσηλεύτριες

Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου: Ζητούνται Νοσηλευτές/ Νοσηλεύτριες – Λεμεσός

Αρ.αναφοράς: 1

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Προκήρυξη θέσης για το νέο πρόγραμμα 24 ώρης νοσηλείας Έφηβων/Ενήλικων ατόμων με Αυτισμό στην επαρχία Λεμεσού, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας & Υπουργείο Εργασίας.

Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες

*ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑΣ

Προϋποθέσεις Διορισμού:

  1. Κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στα «Απαιτούμενα Προσόντα» για τη θέση στην οποία γίνεται ο διορισμός.
  2. Λευκό ποινικό μητρώο και να προσκομίζει βεβαίωση από την Αστυνομία ότι δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει του άρθρου 22 (6) του Νόμου Ν.91(Ι)/2014.
  3. Προσκομίζει ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχει από οποιαδήποτε μεταδοτική/ μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές /μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).
  4. Προσκομίζει πιστοποιητικό από την αστυνομία του Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Νόμος 91 ( Ι )του 2014 ) Άρθρο 22(6).

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο:  info@autismsociety.org.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Τελευταία υποβολή ενδιαφέροντος έως 04/01/2021 2021 η ώρα 12:00 π.μ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA