AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας (ωράριο 09.00 – 13.00 ή 15.00 – 19.00)

Tommy’s Real Estate: Ζητείται Γραμματέας (ωράριο 09.00 – 13.00 ή 15.00 – 19.00) – Λεμεσός

We are a very well established real estate agency, working for over 30 years.
Searching for a part-time secretary for office admin work.
Responsibilities:
*Answer or redirect calls to other employees.
*Must be able to manage agendas, arrange meetings, appointments, on a daily basis.
*Must be able to update, file clients information.
*Must be able to facilitate various reports, develop and update filing system.
*Must be fluent in English and greek, Russian language is an advantage.
*Must be efficient on the phone and on computers.
*Has to be warm and social as the job role involves talking to our clients.
*Must be professional and well presented.
*We are looking for someone long-term that wants to grow with the company and stay permanently.
*Working permit required.
*University degree is a advantage.
Please submit your CV, our email is: where.2.go.ltd@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
We are based in the Papas supermarket area.
Job hours – 9am- 1pm or 3pm-7pm. Saturdays are included 9am-1pm