AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

IMH: Θέση Εργασίας

IMH: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, media, καθώς και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ διοργανώνει πέραν των 110 συνεδρίων και εκδηλώσεων σε φυσική, υβριδική και διαδικτυακή μορφή.

H ΙΜΗ εκδίδει τα μοναδικά business περιοδικά στην Κύπρο. Πρόκειται για το μηνιαίο InBusiness και το αγγλόφωνο περιοδικό GOLD, τα οποία διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες – Κύπριους και ξένους. Διαχειρίζεται, επίσης, το ΙnΒusiness Portal (www.inbusinessnews.com) , το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και το Reporter (www.reporter.com.cy).

 

Η ΙΜΗ ζητά να προσλάβει:

Δημοσιογράφο/Contenteditor

 

Καθήκοντα:

Το άτομο που θα αναλάβει το συγκεκριμένο ρόλο θα ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και θα καλείται να συντονίζει, να προγραμματίζει και να συγγράφει εξειδικευμένα άρθρα γύρω από θέματα επιχειρηματικότητας, οικονομίας αλλά και μεμονωμένων επιχειρήσεων. Το άτομο που θα επιλεγεί θα αποτελεί μέρος της συντακτικής ομάδας του μηνιαίου περιοδικού IΝ Business, του αγγλόφωνου περιοδικού GOLD και του portal ΙnBusinessNews.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πανεπιστημιακός τίτλος στον τομέα της δημοσιογραφίας ή/και του μάρκετινγκ ή/και των δημοσίων σχέσεων ή/και της φιλολογίας

• Βασικές γνώσεις σε θέματα οικονομίας και επιχειρήσεων

• Πολύ καλές ικανότητες ανάλυσης και γραφής κειμένων (προϋπηρεσία στη συγγραφή κειμένων είναι απαραίτητη)

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (το άτομο πρέπει να μπορεί να

αποδίδει κείμενα από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα)

• Ικανότητες συντονισμού και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

• Προηγούμενη πείρα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή/και εταιρείας παροχής υπηρεσιών εταιρικής επικοινωνίας, καθώς και μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Απολαβές:

Προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη

«Journalist2021 – ANERGOSJOBS.COM», μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου 2021. Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα.

Παρακαλούμε όπως με την αποστολή του CV αποσταλεί ενδεικτικό δείγμα της δουλειάς σας, 3-4 κείμενα διαφορετικών μορφών (κείμενο, συνέντευξη, κτλ.).

Τηλ.: +35722505555 | Φαξ.: +35722679820 | www.imhbusiness.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA