AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προϊστάμενος Τμήματος Ανάλυσης και Δημιουργίας Παραγωγής – Αμοιβές έως και 1,700 ευρώ)

Ζητείται Προϊστάμενος Τμήματος Ανάλυσης και Δημιουργίας Παραγωγής – Ιδιωτικός Οργανισμός – Αμοιβές έως και 1,700 ευρώ – Προτεραιότητα σε ανέργους – Λευκωσία

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , Παγκύπριου Οργανισμού, δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την στελέχωση των δύο θέσεων στα γραφεία της Λευκωσίας.

Απαραίτητες γλώσσες  είναι η Ελληνική ή/και  Αγγλική. ( Άριστη γνώση Ελληνικών / Καλή γνώση Αγγλικών)

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν θα αξιολογούνται θετικά αιτήσεις υποψηφίων που δεν γνωρίζουν σε άριστο βαθμό την Ελληνική γλώσσα καθώς το πελατολόγιο του Οργανισμού αποτελείται  από Ελληνόφωνους πελάτες.

Η μερική εώς καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα βοηθήσει τους υποψηφίους σε θέμα επικοινωνίας για τα προαιρετικά επαγγελματικά ταξίδια σε γραφεία που συνεργάζεται ο Οργανισμός στο Εξωτερικό τα οποία παρέχει η Εταιρεία στους επιλεγόμενους.

Οι συνολικές αμοιβές των υποψηφίων μπορούν να ανέρχονται έως και 1700 ευρώ

Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Φεβρουάριο του 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

(Ι)    Σε ηλεκτρονική μορφή (Email)

  • Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά
  • Ημερομηνία έναρξης σε περίπτωση Επιλογής (Μπορεί να μπει και στο θέμα)
  • Στοιχεία επικοινωνίας

(Ι)   Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε μορφή PDF ή WOLD

(III) Τα  πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 09/01/2021 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού info.admcy@gmail.com

(IV) Θα δοθεί προτεραιότητα σε ανέργους

(AD-PP-52)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA