AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Απόφοιτοι/ Τελειόφοιτοι

Ζητούνται Απόφοιτοι/ Τελειόφοιτοι – Λεμεσός

Η εταιρία μας, μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της νέους, αποφοίτους/τελειόφοιτους, κατεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας για τα τμήματα της. Οι επιλαχόντες, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πλήρως το ταλέντο τους και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μέσα σε μια οργανωμένη εταιρεία.

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου

· Απόφοιτοι/τελειόφοιτοι

· Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία

· Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

· Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

 

Από την εταιρία παρέχεται

· Πλήρης εκπαίδευση και κατάρτιση σε νεανικό και ευχάριστο περιβάλλον

· Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ευκαιρίες εξέλιξης σε διοικητικά-ηγετικά καθήκοντα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα προς το ceo.recruiteam@gmail.com

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στην αξιολόγηση των βιογραφικών των υποψηφίων

Κωδικός θέσης: ΑΤΙ/21

(AD-RR-77)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA