AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Solid Choice Constructions Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

Η εργοληπτική εταιρεία Solid Choice Constructions Ltd, ζητά να προσλάβει Νέους Πτυχιούχους του κλάδου Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης 12μηνης εξάσκησης στην πολιτική μηχανική για την εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού. Προοπτική διατήρησης θέσης μετά την λήξη της πρακτικής εξάσκησης.

Προσόντα και εμπειρία:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Γνώση REVIT ή άλλου λογισμικού BIM θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώσεις Microsoft Office ή Google Docs, Sheets, Forms
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας ( γραπτός και προφορικός )
 • Λάτρης τόσο της χρήσης και της υιοθέτησης καινούργιας τεχνολογίας, λογισμικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και υπευθυνότητα

Ωφελήματα:

 • Εκπαίδευση στην χρήση λογισμικών BIM και BIM workflows
 • Μισθός αναλόγως προσόντων

Άλλες πληροφορίες/Καθήκοντα:

 • Τρισδιάστατος σχεδιασμός με την χρήση λογισμικών BIM
 • Συντονισμός και επίβλεψη Εργοταξίων
 • Συντονισμός στα θέματα Ασφάλειας & Υγείας

Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@solidchoice.net  με τίτλο:”τίτλο Πολιτικός Μηχανικός – ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA