AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ: Θέση Εργασίας

Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Μηχανικός Πωλήσεων

Η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ζητά να προσλάβει άτομο δραστήριο, τεχνικά καταρτισμένο και έμπειρο για τη θέση του Μηχανικού Πωλήσεων για το Τμήμα Κλιματισμού της εταιρείας (Daikin), με έδρα τη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα

  • Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου μέσω συστηματικών επαφών.
  • Ετοιμασία και υποβολή προσφορών προς τους πελάτες του τμήματος.
  • Παροχή υποστήριξης στους πελάτες πριν και μετά την πώληση (pre and after sales).
  • Επίτευξη των στόχων πωλήσεων και ανάπτυξη του διχτύου μεταπωλητών.

Κύρια Προσόντα

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον κλάδο Μηχανολόγου Μηχανικού.
  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση.
  • Δεξιότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Εξαιρετική γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
  • Εξαιρετικές γνώσεις Η/Υ.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στο hr@epiphaniou.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  ή φαξ: 22431534. Παρακαλώ διαβάστε τη  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων προτού αποστείλετε την αίτηση σας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA