AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Λογιστή σε Δικηγορικό Γραφείο

Θέση Λογιστή σε Δικηγορικό Γραφείο – Λευκωσία

Δικηγορική Εταιρεία στην Λευκωσία επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση Λογιστή.

Κύρια Καθήκοντα

Το άτομο θα είναι υπεύθυνο για τις λογιστικές εργασίες της Εταιρείας & σχετιζόμενης Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών:

 • Μισθοδοσία
 • Πληρωμές/Εισπράξεις & CreditControl
 • Άνοιγμα & Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών
 • Ετοιμασία φορολογιών – ΦΠΑ, TAXISnet& VIES
 • Οργάνωση γραφείου και διαχείριση φακέλων και αρχείων
 • Ετοιμασία λογαριασμών σε συνεργασία με εξωτερικούς σύμβουλους και ελεγκτές
 • Επικοινωνία με συνεργάτες / πελάτες

Προσωπικές Δεξιότητες / Χαρακτηριστικά

 • Γνώση λογιστικών αρχών (πτυχίο ή δίπλωμα λογιστικής θεωρείται απαραίτητο)
 • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών / Διοίκησης Γραφείου / Paralegal(δεν απαιτείται αλλά λαμβάνεται υπόψη)
 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Πείρα στα τα ανωτέρω καθήκοντα
 • ΆριστηγνώσηΗ/Υ, Microsoft Office, Outlook
 • Γνώση λογιστικού προγράμματος (Cycom, Quickbooks, Esoft)
 • Γνώση του προγράμματος Zygosθα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Οργάνωση, προγραμματισμός και δημιουργικότητα
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Πολύ καλή ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση
 • Τουλάχιστο 3ετής πείρα σε δικηγορικό ή λογιστικό ή άλλο γραφείο παροχής διοικητικών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι Ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση careersincyprus@outlook.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.  Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.